„Nigdzie Nowy Testament nie utożsamia Jezusa z Bogiem”

„Grecy wypaczyli pojęcie prawnego przedstawicielstwa Jezusa, obracając je w ontologiczną tożsamość i tworząc nielogiczny zbiór wyznań wiary i doktryn, które stały się powodem zamieszania i terroru dla późniejszych pokoleń chrześcijan”

Książka - Doktryna trójcy.pdf