Czy MISZNA - TORA USTNA była, także pouczeniem sprawdzanym przez BEREJCZYKÓW?

Dlaczego niektóre kongregacje judeo-mesjanistyczne propagują i stosują się do nauk MISZNY?

Znane są nam fragmenty pochodzące z I wieku z tzw. mesjańskich pism takie jak:

Rz 15:4 A wszystko cokolwiek niegdyś zostało napisane, dla naszego pouczenia napisane jest, abyśmy przez cierpliwość i pociechę z Pism świętych mieli nadzieję. [Dąb]

Dz 17:10 Tej samej jeszcze nocy bracia wysłali Pawła i Sylasa do Berei. Po przybyciu tam udali się oni do synagogi Żydów.
Dz 17:11 Ci szlachetnością przewyższali mieszkańców Tesaloniki, z całą gotowością przyjęli naukę i codziennie zastanawiali się na podstawie Pisma, czy to tak istotnie jest. [Poznańska]

2Tm 3:14 Ty natomiast trwaj przy tym, czego się nauczyłeś i co uznałeś za godne wiary, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś.
2Tm 3:15 Również dlatego, że od dziecka znasz Pisma święte, które mogą ci dać mądrość, prowadzącą do zbawienia przez wiarę, jaką mamy w Chrystusie Jezusie.
2Tm 3:16 Każde Pismo jest natchnione przez Boga i przydatne do nauczania i przekonywania, do poprawiania i do wychowywania w sprawiedliwości,
2Tm 3:17 by człowiek Bogu oddany był doskonały, przygotowany do wszelkich dobrych uczynków. [Poznańska]

Czy w tych fragmentach jest jakaś sugestia o TORZE USTNEJ - dla naszego pouczenia?

W wikipedi czytamy: - LINK -

"Miszna została spisana dopiero w II–III w."

Zatem, odpowiedź brzmi - nie, ponieważ MISZNA w pierwszym stuleciu n.e nie funkcjonowała jeszcze w formie spisanej.

MISZNA nie jest nauką prowadzącą do "zbawienia przez wiarę, jaką mamy w Jeszua HaMashijach."

Wprowadzanie do "ciała Chrystusowego" nauk MISZNY np. noszenia jarmułki, ceremonialne obmywanie i w dodatku dwu-uchowym kubkiem rąk, odmawianie formułkowych modlitw itp. - JEST DUCHEM ANTYCHRYSTA.

Mk 7:6 On zaś odpowiedział im: Dobrze prorokował o was obłudnikach Izajasz, kiedy pisał: "Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie,
Mk 7:7 czczą mnie jednak na próżno, głosząc nauki i zasady ludzkie".
Mk 7:8 Zarzuciliście przykazanie Boże, a strzeżecie nakazów ludzkich.
Mk 7:9 I mówił im: Zręcznie omijacie przykazanie Boże, aby zachować wasze nakazy. [Poznańska]