10 słów

Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą,
A okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.


1 Bóg przemówił wszystkimi tymi słowami, [aby synowie Jisraela odpowiedzieli. Powiedział:]
2 Ja będę ci 'ד, twoim Bogiem, [Ja], który wywiodłem cię z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
3 Nie wolno ci mieć innych bogów oprócz Mnie.
4 Nie wolno ci zrobić sobie figury ani żadnego obrazu tego, co jest w niebie na górze, ani tego, co jest na ziemi w dole, ani tego, co jest w wodzie pod ziemią.
5 Nie wolno ci oddawać im pokłonów i nie wolno ci im służyć, bo Ja 'ד, twój Bóg, jestem Bogiem żądającym wyłączności, który [wymierza] karę [za] grzech ojców na synach do trzeciego i do czwartego pokolenia tym, którzy Mnie nienawidzą.
6 I wyświadczam dobro przez tysiące [pokoleń] tym, którzy Mnie kochają i przestrzegają Moich przykazań.
7 Nie wolno ci przysięgnąć na Imię 'ד, twojego Boga, na próżno, bo Bóg nie wybaczy temu, kto przysiągł na Jego Imię na próżno.
8 Pamiętaj [stale] o dniu Szabatu, aby go uświęcać.
9 Sześć dni [powszednich] możesz pracować i wykonywać wszystkie czynności,
10 ale sobota to Szabat dla Boga, twojego Boga. Nie będziesz wykonywał żadnych zakazanych czynności ani ty ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twoje zwierzę, ani konwertyta, który przebywa w twoich bramach.
11 Bo w sześć dni Bóg uczynił niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nim jest i odpoczął w siódmym dniu. Dlatego Bóg pobłogosławił dzień Szabatu i uświęcił go.
12 Szanuj swojego ojca i swoją matkę, [zaspokajając ich potrzeby], aby twoje dni były przedłużone na ziemi, którą Bóg, twój Bóg, daje tobie.
13 Nie wolno ci mordować. Nie wolno ci cudzołożyć. Nie wolno ci porywać [człowieka]. Nie wolno ci świadczyć przeciwko twojemu bliźniemu jako fałszywy świadek.
14 Nie wolno ci pożądać domu twojego bliźniego, nie wolno ci pożądać żony twojego bliźniego, jego sługi, jego służącej, jego byka, jego osła ani niczego, co należy do twojego bliźniego.

2 Mojżeszowa 20:1-14