Blog


Mesjańska Wspólnota Domowa

Ofiary Starego Przymierza

Dar ofiarny to symbol, którego znaczenie zależy od wewnętrznej postawy ofiarującego. Ta postawa może wyrażać adorację i uwielbienie, dziękczynienie i prośbę, uznanie winy i pokutę. Ofiara dokonuje się na miejscu spotkania z Bogiem, gdzie zostaje pokonany dystans, jaki powstał pomiędzy świętością Boga a grzesznością człowieka.

Szabat a Kolosan 2:16,17

Są takie teksty biblijne, których interpretacja wywarła swój olbrzymi wpływ na dzieje chrześcijaństwa i na wiele praktyk, które są do dzisiejszego dnia stosowane. Np. tekst z Mt 16:16 położył niepodważalne podwaliny pod budowę najpotężniejszego systemu religijno-politycznego, którym niewątpliwie jest papiestwo. Na interpretacji tego tekstu została zbudowana potęga, przed, którą najpotężniejsi padali na kolana i która zdominowała świat na prawie 1500 lat.

Wyrywane z kontekstu

Galatów 5:18 A jeśli Duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. [BW]

Niektórzy twierdzą na podstawie tego wersetu, iż Szaul mówi tu o Prawie Mojżeszowym.

Czy tak faktycznie jest i na co wskazuje kontekst?

Czy ELOHIM to trójca?

Słowo ELOHIM, oznaczające Boga-Stwórcę, w tekście biblijnym występuje najczęściej w liczbie mnogiej. Jednak ELOHIM oznacza jednego Boga, gdyż jest używany wraz z czasownikami liczby pojedynczej. Forma mnoga raczej podnosi rangę tego słowa do majestatu władzy królewskiej, znanej z historii, pod tytularną postacią władców ludzkich, np.: „My Jan Sobieski, król Polski… etc…”.

Czy jesteś gałązką oliwną?

Rz 11:17 A jeśli niektóre gałęzie zostały odłamane, i ty - dziczka oliwna - zostałeś wszczepiony między nie, i stałeś się w równym stopniu uczestnikiem bogatego korzenia drzewa oliwnego,


strzałka do góry