Bereszit


Mesjańska Wspólnota Domowa - Warszawa i okolice

1. BERESZIT / NA POCZĄTKUCzytanie Tory: 1 Mojżeszowa od 1:1 do 6:8


Czytanie z Haftory: Księga Izajasza od 42:5 do 43:11


Czytanie z Brit Chadasza: Ewangelia Jana od 1:1 do 1:14


Lektor audio z Biblii TysiącleciaCiekawa interpretacja: 1 Mojżeszowa 6:1-4 "synowie boży obcowali z córkami ludzkimi"


Parsze Bereszit / בְּרֵאשׁית


Cykl czytania całego Pięcioksiągu Mojżesza (Tory) w połączeniu z wybranymi fragmentami z proroków (Haftora) i z pism Nowego Przymierza (Brit Chadasza). Cykl jednego tygodnia czytania kończy się z dniem Szabatu.
 • 1. BERESZIT / NA POCZĄTKU
 • 2. NOAH / NOE
 • 3. LECH LECHA / IDŹ DLA SIEBIE
 • 4. WAJERA / UKAZAŁ SIĘ
 • 5. CHAJE SARA / ŻYCIE SARY
 • 6. TOLDOT / POKOLENIE
 • 7. WAJECE / WYSZEDŁ
 • 8. WAJISZLACH / I WYSŁAŁ
 • 9. WAJESZEW / I OSIEDLIŁ SIĘ
 • 10. MIKEC / I STAŁO SIĘ
 • 11. WAJIGASZ / ZBLIŻYŁ SIĘ
 • 12. WAJECHI / I ŻYŁ • strzałka do góry