Bemidbar


Mesjańska Wspólnota Domowa - Warszawa i okolice

34. BEMIDBAR / NA PUSTYNICzytanie z Tory: 4 Mojżeszowa od 1:1 do 4:20


Czytanie z Haftory: Księga Ozeasza od 2:1 do 2:23


Czytanie z Brit Chadasza: List do Rzymian od 9:22 do 9:33


Czytanie z Brit Chadasza: 1 list do Koryntian od 12:12 do 12:31


Lektor audio z Biblii TysiącleciaParsze Bemidbar / במדבר


Cykl czytania całego Pięcioksiągu Mojżesza (Tory) w połączeniu z wybranymi fragmentami z proroków (Haftora) i z pism Nowego Przymierza (Brit Chadasza). Cykl jednego tygodnia czytania kończy się z dniem Szabatu.
 • 34. BEMIDBAR / NA PUSTYNI
 • 35. NASO / DODAJ
 • 36. BEHAALOTECHA / GDY BĘDZIESZ USTAWIAŁ
 • 37. SZELACH / POŚLIJ
 • 38. KORACH / KORACH
 • 39. CHUKAT / USTAWY
 • 40. BALAK / BALAK
 • 41. PINCHAS / PINCHAS
 • 42. MATTOT / POKOLENIA
 • 43. MASEI / PODRÓŻE • strzałka do góry