Behar


Mesjańska Wspólnota Domowa - Warszawa i okolice

32. BEHAR / NA GÓRZECzytanie z Tory: 3 Mojżeszowa od 25:1 do 26:2


Czytanie z Haftory: Księga Jeremiasza od 32:6 do 32:27


Czytanie z Brit Chadasza: Ewangelia Łukasza od 4:16 do 4:27


Lektor audio z Biblii TysiącleciaParsze Wajikra / ויקרא


Cykl czytania całego Pięcioksiągu Mojżesza (Tory) w połączeniu z wybranymi fragmentami z proroków (Haftora) i z pism Nowego Przymierza (Brit Chadasza). Cykl jednego tygodnia czytania kończy się z dniem Szabatu.
 • 24. WAJIKRA / I ZAWOŁAŁ
 • 25. CAW / ROZKAŻ
 • 26. SZEMINI / ÓSMY
 • 27. TAZRIJA / POCZĄĆ
 • 28. MECORA / TRĘDOWATY
 • 29. ACHAREI MOT / PO ŚMIERCI
 • 30. KEDOSZIM / ŚWIĘTOŚĆ
 • 31. EMOR / POWIEDZ
 • 32. BEHAR / NA GÓRZE
 • 33. BECHUKOTAI / MOJE PRZEPISY • strzałka do góry