Bechukotai


Mesjańska Wspólnota Domowa - Warszawa i okolice

33. BECHUKOTAI / MOJE PRZEPISYCzytanie z Tory: 3 Mojżeszowa od 26:3 do 27:34


Czytanie z Haftory: Księga Jeremiasza od 16:19 do 17:13


Czytanie z Brit Chadasza: Ewangelia Mateusza od 21:33 do 21:41


Czytanie z Brit Chadasza: 1 list do Koryntian od 6:14 do 6:18


Lektor audio z Biblii TysiącleciaParsze Wajikra / ויקרא


Cykl czytania całego Pięcioksiągu Mojżesza (Tory) w połączeniu z wybranymi fragmentami z proroków (Haftora) i z pism Nowego Przymierza (Brit Chadasza). Cykl jednego tygodnia czytania kończy się z dniem Szabatu.
 • 24. WAJIKRA / I ZAWOŁAŁ
 • 25. CAW / ROZKAŻ
 • 26. SZEMINI / ÓSMY
 • 27. TAZRIJA / POCZĄĆ
 • 28. MECORA / TRĘDOWATY
 • 29. ACHAREI MOT / PO ŚMIERCI
 • 30. KEDOSZIM / ŚWIĘTOŚĆ
 • 31. EMOR / POWIEDZ
 • 32. BEHAR / NA GÓRZE
 • 33. BECHUKOTAI / MOJE PRZEPISY • strzałka do góry