Acharei Mot


Mesjańska Wspólnota Domowa - Warszawa i okolice

29. ACHAREI MOT / PO ŚMIERCICzytanie z Tory: 3 Mojżeszowa od 16:1 do 18:30


Czytanie z Haftory: Księga Ezechiela od 22:1 do 22:22


Czytanie z Haftory: Księga Amosa od 9:7 do 9:15


Czytanie z Brit Chadasza: List do Hebrajczyków od 9:11 do 9:28


Lektor audio z Biblii TysiącleciaParsze Wajikra / ויקרא


Cykl czytania całego Pięcioksiągu Mojżesza (Tory) w połączeniu z wybranymi fragmentami z proroków (Haftora) i z pism Nowego Przymierza (Brit Chadasza). Cykl jednego tygodnia czytania kończy się z dniem Szabatu.
 • 24. WAJIKRA / I ZAWOŁAŁ
 • 25. CAW / ROZKAŻ
 • 26. SZEMINI / ÓSMY
 • 27. TAZRIJA / POCZĄĆ
 • 28. MECORA / TRĘDOWATY
 • 29. ACHAREI MOT / PO ŚMIERCI
 • 30. KEDOSZIM / ŚWIĘTOŚĆ
 • 31. EMOR / POWIEDZ
 • 32. BEHAR / NA GÓRZE
 • 33. BECHUKOTAI / MOJE PRZEPISY • strzałka do góry