1. BERESZIT / NA POCZĄTKU

Parsze wg. Melchizedecha

Parsze Pana naszego Jahoshua HaMashijah,
króla i kapłana na wzór Melchizedecha
zaczynają się w pierwszy szabat/sobota po święcie pięćdziesiątnicy/szawuot.

Cykl czytania całego Pięcioksiągu Mojżesza (Tora)
w połączeniu z wybranymi fragmentami z proroków (Haftora)
i z pism II Przymierza (Brit Chadasza).

Cykl jednego tygodnia czytania kończy się z dniem szabatu/sobota.

Parsza

Czytanie z Tory: 1 Mojżeszowa od 1:1 do 6:8
Czytanie z Haftory: Księga Jeszajahu od 42:5 do 43:11
Czytanie z Brit Chadasza: Ewangelia Jana od 1:1 do 1:14

Ciekawa interpretacja: 1 Mojżeszowa 6:1-4 “synowie boży obcowali z córkami ludzkimi”

Lektor audio z Biblii Tysiąclecia.

1 Mojżeszowa od 1:1 do 6:8
{{svg_share_icon}}
Księga Jeszajahu od 42:5 do 43:11
{{svg_share_icon}}
Ewangelia Jana od 1:1 do 1:14
{{svg_share_icon}}
Ciekawa interpretacja1 Mojżeszowa 6:1-4 “synowie boży obcowali z córkami ludzkimi”
{{svg_share_icon}}
Niektóre strony są jeszcze w budowie

Powiązane Artykuły